çekim at

Terezide, gapanda çekilýän zatlaryň ölçelişi.

  • Giň howlynyň derwezesinden giren ýeriňde iki sany çekim gapany durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)