çekişmek işlik

 1. Çekmäge kömekleşmek, ölçeşmek.

  • Satyja un çekişmek.

 2. Dartyşmak, süýreşmek.

  • Düýn oglanlar keçe çekişdiler.

  • Guýudan suw çekmek.

 3. Diskussiýa alyp barmak, dawa etmek, jedelleşmek, dawalaşmak.

 4. Bir zady bir ýerden ikinji bir ýer äkitmäge, daşamaga kömekleşmek.

  • Gawun çekişmek.

 5. Syraşmak, tikişmek.

  • Ýorgan çekişmek.

 6. Köp bolup çekip oturmak (çilim we ş. m. hakda).

  • Çilim çekişip oturmak.

 7. El bilen süýüp ýüpek alyşmak, süýüşmek (ýüpek hakda).

  • Ýüpek çekişmek.

 8. Üweşmek.

  • Degirmende däne çekişmek.