çekene

Aýry-aýry hojalygyň birdir-ikidir dowarynyň toplanyp bakylýan sürüsi.

  • Ýelli zamanyň öz baýlygyny artdyranlygyny, obanyň çekene bakylýan sürüsinde onuň ep-esli goýnunyň barlygyny gürrüň berdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)