çeňňel çeň‧ňel

  1. Dialektal söz Penje, gysym.

  2. Bir penje möçberindäki ölçeg, zat.

    • Baş tehnolog daşyň ýanyna geler, bir çeňňel ýapragy eline alar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • çeňňele