çeňňek çeň‧ňek

 1. Ujy gaňyrçak ildirgiç, ilgençek.

  • Guýa gaçan bedräni çeňňek bilen çykardylar.

 2. Balyk tutulýan ýörite gural, garbak.

  • Çagalar çeňňek bilen balyk tutmaga gidýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çeňňek - çeňňegi.


Duş gelýän formalary
 • çeňňege
 • çeňňegem
 • çeňňegi
 • çeňňegine
 • çeňňegini
 • çeňňeginiň
 • çeňňegiň
 • çeňňegiňi
 • çeňňekden
 • çeňňekdenem
 • çeňňekler
 • çeňňeklere
 • çeňňekleri
 • çeňňeklerimi
 • çeňňekleriň
 • çeňňekli