çatma

  1. Öýüň tärimini aýryp, uklaryndan edilýän jaý, oraça.

    • Goňşy çatmadan gelen aýal öýüň içine göz gezdirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gepleşik dili Umuman öý, ýaşalýan jaý.

    • Öňki wagtda çöp çatma bolardy mekanymyz, Agyr zulum astynda seçilerdi ganymyz. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)