çapylmak ça‧pyl‧mak 1 işlik

Ýaryşa gatnaşdyrylmak, ýaryşa goşulmak.

 • Aýlawa gelen atlaryň hemmesi çapyldy.

çapylmak ça‧pyl‧mak 2 işlik

 1. Kesilip bölek-bölek edilmek, kerçelmek, böleklenmek.

  • Odyn çapyldy.

 2. Çapyk yzy galmak, çapyk emele gelmek.

 3. Göçme manyda Garakçylyk edilmegi zerarly zatsyz galmak, talanmak.

 4. Göçme manyda Öldürilmek.


Duş gelýän formalary
 • çapylan
 • çapylana
 • çapylanda
 • çapylandan
 • çapylandygyny
 • çapylandyr
 • çapylansoň
 • çapylar
 • çapyldam
 • çapyldy
 • çapyljak
 • çapylma
 • çapylmady
 • çapylmadyk
 • çapylmagy
 • çapylmagyndan
 • çapylmagyny
 • çapylmagynyň
 • çapylmak
 • çapylmakdan
 • çapylman
 • çapylmasa
 • çapylmasy
 • çapylmaýardy
 • çapylsa
 • çapylyp
 • çapylypdyr
 • çapylýan
 • çapylýanam
 • çapylýar
 • çapylýarka