çapyksuwarlyk ça‧pyk‧su‧war‧lyk

[çapyksuwa:rlyk]

Çapyksuwaryň käri, ýagdaýy.

  • Çapar adyny meşhur çapyksuwarlygy bilen gazanandygyny aýtdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çapyksuwarlyk - çapyksuwarlygy.


Duş gelýän formalary
  • çapyksuwarlyga
  • çapyksuwarlygy
  • çapyksuwarlygyň