çapyksuwar

[çapyksuwa:r]

At çapyşygynda, ýaryşda at çapýan adam.

  • Begenjiň çapyksuwaryň gamçysyny bulaýlap geçenine gözi düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)