çapyksuwar ça‧pyk‧su‧war

[çapyksuwa:r]

At çapyşygynda, ýaryşda at çapýan adam.

 • Begenjiň çapyksuwaryň gamçysyny bulaýlap geçenine gözi düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • çapyksuwara
 • çapyksuwaram
 • çapyksuwarlar
 • çapyksuwarlara
 • çapyksuwarlardan
 • çapyksuwarlary
 • çapyksuwarlarymyz
 • çapyksuwarlarynyň
 • çapyksuwarlaryň
 • çapyksuwarly
 • çapyksuwarlyga
 • çapyksuwarlygy
 • çapyksuwarlygyň
 • çapyksuwary
 • çapyksuwarydy
 • çapyksuwaryna
 • çapyksuwaryň
 • çapyksuwaryňam