çapyk

  1. Kesik, çapylan, kesilen.

  2. Kesilen ýa-da çapylan ýeriň yzy.

    • Görýäňizmi, gaşymdaky çapygy, Galdy ýaşlygymyň şaýady deýin. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çapyk - çapygy.


Duş gelýän formalary
  • çapygy
  • çapygynyň
  • çapygyň
  • çapyklar
  • çapyklaryna