çapgynlaşmak işlik

Has sowamak, aýaz bolup başlamak (howa hakynda).

  • Gijäniň aýazy gowşaşman, gaýtam barha çapgynlaşýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)