çanaklyk

[ça:naklyk]

  1. Çanak ýasamak üçin ýararly agaç, çanak ýasar ýaly, çanak bolar ýaly.

    • Ussanyň iki çanaklyk agajy bardy.

  2. Anatomiýa Dyz çatrygyndaky tegelek süňküň, dyzçanagyň ýerleşýän ýeri.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çanaklyk - çanaklygy.