çanaklamak işlik

[ça:naklamak]

Çanak bilen ölçemek, çanak bilen almak, çanak bilen, çanak-çanak.

  • Oturanlaryň öňünde çanaklap gowurma goýuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)