çanak

[ça:nak]

Agaçdan oýulyp ýasalan, nahar iýilýän gap, kiçiräk kersen.

  • Bir çanak goýultmagy Annagulynyň öňüne äberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çanak döwügi seýik tutar, ýürek döwügi-tutmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çanak - çanagy.

beýni çanak

seret beýni

  • Onuň beýni çanagynyň göwrümi adamyňkydan kiçi bolupdyr. («Mydam Taýýar» gazeti)