çalymdaşlyk

Birneme meňzeşlik, çalym etmeklik.

  • Olaryň biri-birine bir çalymdaşlygy bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalymdaşlyk - çalymdaşlygy.