çalymdaş

Birine birneme meňzeş, birine çalym edýän.