çalykmak işlik

Birneme guramak sarykmak.

  • Howlynyň içi birneme çalgypdyr.

  • Güýçli ýagan ýagyşdan soň ýer mazaly çalygypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalykmak - çalygýar, çalygar, çalygypdyr.