çalybermek ça‧ly‧ber‧mek işlik

 1. Saz guralyny başaryşyňa görä oýnabermek, çalmak, saz guralynda heň ýerine ýetirmek.

  • Onuň her minutsaýyn saz çalyberesi geldi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Çalyp ýiteldibermek.

 3. Ýumruk bilen urubermek, urmak.

  • Aman, näme üçin duran bigünäni baryp çalyberdiň?!


Duş gelýän formalary
 • çalyberdi
 • çalyberdiň
 • çalyberesi
 • çalyberipdir
 • çalybermekden
 • çalybermeli