çalyşmak ça‧lyş‧mak işlik

 1. Bir zadyň deregine ikinji bir zady berip alyşmak, degişmek.

  • Aýna ýaşyl kürtesini bogaz düýä çalyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň ugrunda jan çekmek, jan etmek, dyrjaşmak.

  • Gije-gündiz çalyşyp, ahyr maksada ýetgin. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çalyşmak - çalşar, çalşypdyr.


Duş gelýän formalary
 • çalyşdy
 • çalyşdy-da
 • çalyşdygy
 • çalyşdyk
 • çalyşdylar
 • çalyşdym
 • çalyşjaga
 • çalyşjagy
 • çalyşjagynyň
 • çalyşjak
 • çalyşjakdy
 • çalyşjakdygy
 • çalyşjakdygyny
 • çalyşjakdyklaryny
 • çalyşma
 • çalyşmady
 • çalyşmadygyna
 • çalyşmadyk
 • çalyşmaga
 • çalyşmagy
 • çalyşmagymyz
 • çalyşmagyna
 • çalyşmagynda
 • çalyşmagyndaky
 • çalyşmagyndan
 • çalyşmagyny
 • çalyşmagynyň
 • çalyşmagyň
 • çalyşmajak
 • çalyşmak
 • çalyşmakda
 • çalyşmakdan
 • çalyşmakdyr
 • çalyşmaklary
 • çalyşmaklaryna
 • çalyşmaklaryny
 • çalyşmaklarynyň
 • çalyşmaklyga
 • çalyşmaklygy
 • çalyşmaklygyny
 • çalyşmaklygynyň
 • çalyşmaklygyň
 • çalyşmaklyk
 • çalyşmakçy
 • çalyşmalar
 • çalyşmalara
 • çalyşmalarda
 • çalyşmalardan
 • çalyşmalary
 • çalyşmalaryna
 • çalyşmalarynda
 • çalyşmalaryndan
 • çalyşmalaryny
 • çalyşmalarynyň
 • çalyşmalaryň
 • çalyşmaly
 • çalyşmalydy
 • çalyşmalydygyny
 • çalyşmalydyr
 • çalyşmalydyrlar
 • çalyşman
 • çalyşmandygy
 • çalyşmandygyny
 • çalyşmany
 • çalyşmanyň
 • çalyşmaryn
 • çalyşmasa
 • çalyşmasak
 • çalyşmasaň
 • çalyşmasy
 • çalyşmasydyr
 • çalyşmasyna
 • çalyşmasynda
 • çalyşmasyndan
 • çalyşmasyny
 • çalyşmasynyň
 • çalyşmaz
 • çalyşmazdan
 • çalyşmazdym
 • çalyşmaýan
 • çalyşmaýar
 • çalyşmaýardylar
 • çalyşmaýarlar
 • çalyşmaýarys
 • çalyşsa
 • çalyşsa-da
 • çalyşsak
 • çalyşsam
 • çalyşsam-da
 • çalyşsamam
 • çalyşsaň
 • çalyşsaňyz
 • çalyşsyn
 • çalyşýan
 • çalyşýan-da
 • çalyşýana
 • çalyşýandygy
 • çalyşýandygyna
 • çalyşýandygyny
 • çalyşýandyklary
 • çalyşýandyklaryna
 • çalyşýandyklaryny
 • çalyşýandyklarynyň
 • çalyşýandyr
 • çalyşýandyrlar
 • çalyşýanlar
 • çalyşýanlaryň
 • çalyşýanyny
 • çalyşýança
 • çalyşýar
 • çalyşýardy
 • çalyşýardylar
 • çalyşýardym
 • çalyşýarka
 • çalyşýarlar
 • çalyşýarsyň
 • çalyşýaryn
 • çalyşýarys
 • çalşaly
 • çalşalyň
 • çalşam
 • çalşan
 • çalşana
 • çalşanda
 • çalşandan
 • çalşandygy
 • çalşandygyna
 • çalşandygyny
 • çalşanlarynda
 • çalşanlaryndan
 • çalşanyna
 • çalşanyndan
 • çalşanyny
 • çalşar
 • çalşardy
 • çalşardyk
 • çalşardylar
 • çalşardym
 • çalşarlar
 • çalşarsyň
 • çalşarys
 • çalşasy
 • çalşaý
 • çalşaýmak
 • çalşaýmaly
 • çalşaýyn
 • çalşaýyň
 • çalşyp
 • çalşypdy
 • çalşypdylar
 • çalşypdyr
 • çalşypdyrlar
 • çalşyň