çalyşma ça‧lyş‧ma

Grammatik termin Beýleki söz toparlarynyň deregine çalşyrylyp ulanylýan söz topary.

 • Çalyşma grammatikanyň iň uly bölümleriniň biridir.

gaýdym çalyşmasy

«Öz» diýen, sözden ybarat bolup, at deregine ulanylýan sözleriň ýerini çalyşýan söz.

nämälim çalyşma

«Plany, neme» ýaly sözlerden ybarat bolup, köplenç atlaryň ýerini çalşyp gelýän sözler.

san çalyşmasy

Sözlemde esasan sanlaryň ýerine çalşyrylyp ulanylýan sözler.


Duş gelýän formalary
 • çalyşmada
 • çalyşmadan
 • çalyşmady
 • çalyşmadygyna
 • çalyşmadyk
 • çalyşmalar
 • çalyşmalar-da
 • çalyşmalara
 • çalyşmalaram
 • çalyşmalarda
 • çalyşmalardan
 • çalyşmalardygyny
 • çalyşmalardyr
 • çalyşmalary
 • çalyşmalary-da
 • çalyşmalarydyr
 • çalyşmalaryna
 • çalyşmalarynda
 • çalyşmalaryndan
 • çalyşmalaryny
 • çalyşmalarynyň
 • çalyşmalaryň
 • çalyşmaly
 • çalyşmalydy
 • çalyşmalydyr
 • çalyşmalydyrlar
 • çalyşmam
 • çalyşmany
 • çalyşmanyň
 • çalyşmasy
 • çalyşmasydyr
 • çalyşmasyna
 • çalyşmasynda
 • çalyşmasyndan
 • çalyşmasyny
 • çalyşmasynyň
 • çalyşmasyz