çaltlyk çalt‧lyk

Tizlik, çalasynlyk.

 • Mährijemala «el urlupmyş» diýen «myş» ýyldyrym çaltlygynda il içine ýaýrady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Akjemal çaltlyk bilen ýerinden turdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaltlyk - çaltlygy.


Duş gelýän formalary
 • çaltlyga
 • çaltlygam
 • çaltlygy
 • çaltlygyna
 • çaltlygynda
 • çaltlygyndaky
 • çaltlygyndan
 • çaltlygyny
 • çaltlygynyň
 • çaltlygyň
 • çaltlygyňy
 • çaltlykda
 • çaltlykdaky
 • çaltlykdan
 • çaltlykly