çaltlyk

Tizlik, çalasynlyk.

  • Mährijemala «el urlupmyş» diýen «myş» ýyldyrym çaltlygynda il içine ýaýrady. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Akjemal çaltlyk bilen ýerinden turdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaltlyk - çaltlygy.