çalpawlyk çal‧paw‧lyk

Suw toplanýan ýerler, suwuň ýygnanýan ýerleri, tutuş batgalyk ýer.

  • Agronomyň çalpawlygyň içi bilen ýörän ýoly bir ýa iki kilometr däl bolmaga çemeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Öňürti bir ýeri çalpawlygyna üç-dört gezek sürýärler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalpawlyk - çalpawlygy.


Duş gelýän formalary
  • çalpawlyga
  • çalpawlygyna
  • çalpawlygyň