çalpawlanmak çal‧paw‧lan‧mak işlik

Suw ýygnanyp çalpaw emele gelmek.

  • Kanalyň raýyşyna ugurdaş gidýäň, apreliň ýagyş suwy bilen çalpawlanan ýol bilen gelýän ýük maşyny zordan ýöreýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • çalpawlanan