çallyk çal‧lyk

[ça:llyk]

Çal üçin gerek bolan.

  • Onuň bir süýtli sygry we çallyk düýesi bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Gulman baýlardan üç sany çallyk geçini nesýe aldyk. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çallyk - çallygy.