çaljarmak çal‧jar‧mak işlik

[ça:ljarmak]

Çal bolup görünmek, çal reňk öwüsmek.

  • Iňrik dura-bara garalyp, çaljaryp ýatan takyry-da öz içine gabap alyp barýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • çaljaryp