çalgyrt çal‧gyrt

  1. Çalarak peltekleýän, sakynybrak gepleýän.

    • Ol ýigidiň dili çalgyrt ekeni.

  2. Ikinji bir dile ýa-da dialekte kakdyrybrak gepleýän.

    • Dili çalgyrt çykýar onuň, Rus bolaýsa gerek özi. (Çary Aşyr, Poemalar)

    • Ýagty babaý! -- diýip, Iwanow başdan çalgyrt dilde türkmençeläp gürledi. (N. Pomma, Goşgular)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalgyrt - çalgyrdy.


Duş gelýän formalary
  • çalgyrtlygy