çalgy çal‧gy 1

Egri gylyja meňzeş uzyn saply ot ýatyrylýan oba hojalyk guraly.

 • Kazaklaryň ençemesi çalgy çalyp, orak orup boldular. (N. W. Gogol, Eserler)

çalgy daş

seret daş 3

 • Orazgeldi öýe girdi-de, pyçagyny alyp çykdy hem gapyda ýatan çalgy daşyna çalmaga başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

çalgy çal‧gy 2

Dialektal söz seret çalkama

 • Çalgy bişirmek.


Duş gelýän formalary
 • çalgyda
 • çalgydyr
 • çalgylary
 • çalgylyk
 • çalgym
 • çalgynyň
 • çalgysy
 • çalgysyny
 • çalgysynyň