çaldyrmak çal‧dyr‧mak işlik

 1. Çalgy daşyna çalyp ýiteltdirmek, çalyp ýiti etdirmek.

  • Pyçak çaldyrmak.

 2. Saz guralynda bir heňi ýerine ýetirtmek, saz etdirmek.

  • Dutar çaldyrmak.

 3. Urdurmak, kakdyrmak.

  • Ýeňsäňe çaldyrmak.

 4. Suwuklyk bilen bir zadyň üstüni örtdürmek, reňkletmek.

  • Gyzyl reňk çaldyrmak.

 5. Bogazyny, damagyny kesdirmek.

  • Goýnuň damagyny çaldyrmak.

jähek çaldyrmak

seret jähek

 • Men Maýa jähek çaldyrdym.

ýel çaldyrmak

 1. Howa dakdyrmak, howa çaldyrmak, şemal çaldyrmak, howasyny arassalatdyrmak.

  • Ete ýel çaldyrmak.

 2. Sowukdan keselletmek, sowuklatmak.

  • Çaga ýel çaldyrypdyrlar.


Duş gelýän formalary
 • çaldyran
 • çaldyrmak
 • çaldyrmalydyr
 • çaldyrman
 • çaldyrsa
 • çaldyrsam
 • çaldyryp
 • çaldyrypdyr
 • çaldyrýan
 • çaldyrýar
 • çaldyrýarlar