çalasynlyk ça‧la‧syn‧lyk

Çalt, tiz hereket edijilik, çakganlyk, dogumlylyk.

  • Näzik çalasynlyk bilen işleýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sähediň çalasynlyk bilen baryp, möjegiň garnyny silkeni çyndy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çalasynlyk - çalasynlygy.


Duş gelýän formalary
  • çalasynlygy
  • çalasynlygyna
  • çalasynlygyňy
  • çalasynlykda
  • çalasynlyklary