çakrym çak‧rym 1

0, 7 km deň bolan uzynlyk ölçegi.

  • Her çakrymda dikilýän sütünleriň ýekesine-de duşmadyk. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Şähere üç çakrym ýol galdy.

çakrym çak‧rym 2

Ýagty salýan zatlardan düşýän ýiti gün şöhlesi.


Duş gelýän formalary
  • çakryma
  • çakrymda
  • çakrymdan
  • çakrymlyk