çaknyşyk

Uly bolmadyk uruş, söweş, göreş, göreş, dawa, jenjel, uruş.

  • Salyh serdar goşunynda, çaknyşykda iş görkezdi. (R. Seýidow, Lebap Gyzy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaknyşyk - çaknyşygy.