çaknyşmak işlik

 1. Biri-birine gabat gelip çakyşmak.

  • Çaknyşar göterilip gomlar özara, çarpynyp, zarbasyn urar kenara. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Göreş etmek, uruşmak.

  • Artyk çaknyşmagy ýüregine düwdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýyldyrym dek süýnýär garşyma-garşy, Çaknyşmakçy bulaň bu bolup barşy. (Çary Aşyr, Poemalar)

 3. Dawa ýa-da jenjel edişmek, uruşmak.

  • Olar tas çaknyşypdy.

 4. Göçme manyda Biri-birine degip durmak, köp sanda bitmek.

  • Garpyzlaryň her biri Köpetdagyň mähnet daşy ýaly çaknyşyp ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)