çaknyşmak çak‧nyş‧mak işlik

 1. Biri-birine gabat gelip çakyşmak.

  • Çaknyşar göterilip gomlar özara, çarpynyp, zarbasyn urar kenara. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Göreş etmek, uruşmak.

  • Artyk çaknyşmagy ýüregine düwdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýyldyrym dek süýnýär garşyma-garşy, Çaknyşmakçy bulaň bu bolup barşy. (Çary Aşyr, Poemalar)

 3. Dawa ýa-da jenjel edişmek, uruşmak.

  • Olar tas çaknyşypdy.

 4. Göçme manyda Biri-birine degip durmak, köp sanda bitmek.

  • Garpyzlaryň her biri Köpetdagyň mähnet daşy ýaly çaknyşyp ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • çaknyşan
 • çaknyşanda
 • çaknyşandan
 • çaknyşandygy
 • çaknyşandygyny
 • çaknyşanlarynda
 • çaknyşanokmy
 • çaknyşansoň
 • çaknyşany
 • çaknyşar
 • çaknyşarly
 • çaknyşarsyň
 • çaknyşaýsam
 • çaknyşaýsaň
 • çaknyşdy
 • çaknyşdylar
 • çaknyşjak
 • çaknyşjakdyklary
 • çaknyşma
 • çaknyşmaga
 • çaknyşmaga-da
 • çaknyşmagy
 • çaknyşmagyna
 • çaknyşmagyndan
 • çaknyşmagyny
 • çaknyşmagynyň
 • çaknyşmak
 • çaknyşmakda
 • çaknyşmaklary
 • çaknyşmaklygy
 • çaknyşmaklyk
 • çaknyşmakçy
 • çaknyşmalar
 • çaknyşmalara
 • çaknyşmalarda
 • çaknyşmalardan
 • çaknyşmalary
 • çaknyşmalarynyň
 • çaknyşmalaryň
 • çaknyşmaly
 • çaknyşman
 • çaknyşmandyrlar
 • çaknyşmanyň
 • çaknyşmasy
 • çaknyşmasynyň
 • çaknyşmazlyk
 • çaknyşmaýan
 • çaknyşsaň-da
 • çaknyşyp
 • çaknyşypdy
 • çaknyşypdyr
 • çaknyşypdyrlar
 • çaknyşýan
 • çaknyşýandygy
 • çaknyşýar
 • çaknyşýardy
 • çaknyşýarlar