çaknyşdyrmak işlik

  1. Biri-birine çakyşdyrmak.

    • Çäýnek-käseleri çaknyşdyrmak.

  2. Uruş, dawa ýa-da jenjel etdirmek, uruşdyrmak.

  3. Biologiýa Haýwanlary biri-birine çekmek, höwre goýbermek.

    • Mallary emeli ýol bilen hem çaknyşdyrýarlar.