çaknyşdyrmak çak‧nyş‧dyr‧mak işlik

 1. Biri-birine çakyşdyrmak.

  • Çäýnek-käseleri çaknyşdyrmak.

 2. Uruş, dawa ýa-da jenjel etdirmek, uruşdyrmak.

 3. Biologiýa Haýwanlary biri-birine çekmek, höwre goýbermek.

  • Mallary emeli ýol bilen hem çaknyşdyrýarlar.


Duş gelýän formalary
 • çaknyşdyranlarynda
 • çaknyşdyrma
 • çaknyşdyrmaga
 • çaknyşdyrmagy
 • çaknyşdyrmagyň
 • çaknyşdyrmak
 • çaknyşdyrmaklygyň
 • çaknyşdyrmalar
 • çaknyşdyrmalarda
 • çaknyşdyrmalaryny
 • çaknyşdyrmalarynyň
 • çaknyşdyrmalaryň
 • çaknyşdyrmasynda
 • çaknyşdyryp
 • çaknyşdyryň
 • çaknyşdyrýar
 • çaknyşdyrýarlar