çaklamak işlik

Öz ýaňyndan çak etmek, çen etmek, güman etmek.

  • Meniň çaklan çakym çykmady. (B. Pürliýew, Ikinji gün)

  • Çaklaýan adamsyna «pylany» diýeniňde, «hä» diýerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)