çaklamak çak‧la‧mak işlik

Öz ýaňyndan çak etmek, çen etmek, güman etmek.

 • Meniň çaklan çakym çykmady. (B. Pürliýew, Ikinji gün)

 • Çaklaýan adamsyna «pylany» diýeniňde, «hä» diýerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çaklady
 • çakladylar
 • çakladym
 • çaklajak
 • çaklalyň
 • çaklama
 • çaklama-da
 • çaklamadyk
 • çaklamaga
 • çaklamagy
 • çaklamagyna
 • çaklamagyny
 • çaklamagyň
 • çaklamak
 • çaklamakda
 • çaklamakdan
 • çaklamaklyga
 • çaklamaklygy
 • çaklamaklygyň
 • çaklamalar
 • çaklamalara
 • çaklamalarda
 • çaklamalardan
 • çaklamalary
 • çaklamalaryna
 • çaklamalarynda
 • çaklamalaryndan
 • çaklamalaryny
 • çaklamalarynyň
 • çaklamalaryň
 • çaklaman
 • çaklamany
 • çaklamanyň
 • çaklamasy
 • çaklamasydyr
 • çaklamasyna
 • çaklamasynda
 • çaklamasyndan
 • çaklamasyny
 • çaklamasynyň
 • çaklamaýan
 • çaklamaýardylar
 • çaklamaň
 • çaklan
 • çaklanymyzda
 • çaklap
 • çaklapdy
 • çaklapdylar
 • çaklapdym
 • çaklapdyr
 • çaklapdyrlar
 • çaklar
 • çaklarda
 • çaklardan
 • çaklary
 • çaklasa
 • çaklasaň
 • çaklasyn
 • çaklaýan
 • çaklaýanlary
 • çaklaýar
 • çaklaýardy
 • çaklaýarlar
 • çaklaýarsyňyz
 • çaklaýaryn
 • çaklaýarys
 • çaklaýmak
 • çaklaýmakdan
 • çaklaň