çakjagunduz çak‧ja‧gun‧duz

Botanika Tohumyndan sürgi taýýarlanylýan ösümlik.

  • Okuwçylaryň ýygnan gerbarileriniň içinde çakjagunduz hem bar eken.


Duş gelýän formalary
  • çakjagunduza