çakjagunduz

Botanika Tohumyndan sürgi taýýarlanylýan ösümlik.

  • Okuwçylaryň ýygnan gerbarileriniň içinde çakjagunduz hem bar eken.