çakgy

Dili eplenip, açylýan we ýapylýan kiçijik jübi pyçajygy.

  • Ol, pyçakdan, çakgydan ýanyna hiç zat götermändir. (J. Akyýew, Mergeniň Ogly)

  • Birden jübüsindäki çakgysy ýadyna düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)