çakgy çak‧gy

Dili eplenip, açylýan we ýapylýan kiçijik jübi pyçajygy.

 • Ol, pyçakdan, çakgydan ýanyna hiç zat götermändir. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 • Birden jübüsindäki çakgysy ýadyna düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çakga
 • çakgydan
 • çakgym
 • çakgymy
 • çakgyny
 • çakgynyň
 • çakgysy
 • çakgysydy
 • çakgysyny
 • çakgyň