çakganlyk

Örän tiz we çalt hereket edip bilmeklik, çalasynlyk.

  • Esasy ünsi çakganlygyny we çydamlylygyny ösdürmeklige gönükdiripdirler. (Gadymy Dünýä Taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çakganlyk - çakganlygy.