çakdyrmak işlik

  1. Dişletmek, sokdurmak (ary, içýan we ş. m. hakynda).

    • Ara çakdyrmak.

  2. Sürtüp ýakdyrmak, sürtdürmek.

    • Kükürt çakdyrmak.

  3. Döwüp ýa-da ýaryp içindäkisini aldyrmak, ýardyrmak.

    • Nahara ýumurtga çakdyrmak.