çagyryşmak ça‧gy‧ryş‧mak işlik

[ça:gyşyrmak]

  1. Çagyrmaga kömek etmek, kömekleşmek.

    • Toýa adam çagyryşmak.

  2. Biri-biriňi çagyrmak.

    • Olar myhmançylyga çagyryşdylar.

ýaryşa çagyryşmak

Biri-biriňi zähmet ýaryşyna çagyrmak.


Duş gelýän formalary
  • çagyryşdylar
  • çagyryşmak
  • çagyryşyp
  • çagyryşyň