çagyrtmak ça‧gyrt‧mak işlik

[ça:gyrtmak]

 1. Çagyryp getirmek, ýanyňa gelmegini başga biriniň üsti bilen duýdurmak.

 2. Birine çakylyk etdirtmek.

 3. Toplap, jemläp ýygnak, gurultaý, mejlis we ş. m. açdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çagyrtmak - çagyrdýar, çagyrdar, çagyrdypdyr.


Duş gelýän formalary
 • çagyrdar
 • çagyrdardy
 • çagyrdaryn
 • çagyrdaýyn
 • çagyrdybam
 • çagyrdyp
 • çagyrdypdy
 • çagyrdypdyr
 • çagyrdypdyrlar
 • çagyrdyň
 • çagyrtdy
 • çagyrtdylar
 • çagyrtdym
 • çagyrtdym-da
 • çagyrtjagyny
 • çagyrtjak
 • çagyrtmaga
 • çagyrtmak
 • çagyrtmazdym
 • çagyrtsaň
 • çagyrtsaňam