çagalyk

[ça:galyk]

Çaganyň kiçi ýaşly wagty, ýaş wagty, çaga wagty.

  • Olar öz çagalyk döwürlerini agzaşyp gülüşýärdiler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çagalyk - çagalygy.