çagalatmak işlik

[ça:galatmak]

  1. Çaga dogurtmak, çaga boldurmak (adam we käbir haýwanlar hakynda).

  2. Çaga çykartmak (guşlar hakynda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çagalatmak - çagaladýar, çagaladar, çagaladypdyr.