çagalamak ça‧ga‧la‧mak işlik

[ça:galamak]

 1. Çaga dogurmak, çagasy bolmak (adam we käbir haýwanlar hakynda).

  • Pişik çagalapdyr.

 2. Çaga çykarmak (guşlar hakynda).

  • Biziň howlymyzdaky höwürtgelän guş çagalapdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • çagalam
 • çagalamak
 • çagalamaklyga
 • çagalammy
 • çagalan
 • çagalandan
 • çagalany
 • çagalanyny
 • çagalap
 • çagalapdyr
 • çagalar
 • çagalar-da
 • çagalara
 • çagalarda
 • çagalardan
 • çagalardy
 • çagalardyr
 • çagalarmy
 • çagalary
 • çagalaryma
 • çagalarymdan
 • çagalarymy
 • çagalarymyza
 • çagalarymyzdan
 • çagalarymyzy
 • çagalaryn
 • çagalaryna
 • çagalaryndan
 • çagalaryny
 • çagalaryňa
 • çagalaryňdan
 • çagalaryňy
 • çagalaryňyza
 • çagalaryňyzdan
 • çagalaryňyzy
 • çagalarça
 • çagalasa
 • çagalaýsa
 • çagalaň