çagşyldamak işlik

Çagşyldyly ses çykmak, çagşyldyly seslenmek.

  • Belentlikden ýere tarap çagşyldap gaýdamda zenzele turuzdy. (M. Gorkiý, Eserler)