çagşatmak çag‧şat‧mak işlik

  1. Köneldip dargatmak, dargap gitmegine eltmek, dyr-pytrak etmek.

  2. Pytradyp taşlamak, ýaýradyp zyňmak.

    • Kitaplaryny öýde çagşadyp goýaýypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çagşatmak - çagşadýar, çagşadar, çagşadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • çagşadar
  • çagşadyp
  • çagşatmak