çadyr ça‧dyr

[ça:dyr]

Ygaldan, ýelden, günden we ş. m. goranmak üçin galyň brezentden tutulýan wagtlaýyn jaý.

 • Çopanlaryň çadyry hem edil ýatagyň bir gyrasynda, ykda dikilipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • çadyr-da
 • çadyra
 • çadyram
 • çadyrda
 • çadyrdan
 • çadyrlar
 • çadyrlara
 • çadyrlarda
 • çadyrlardaky
 • çadyrlardan
 • çadyrlary
 • çadyrlarymyza
 • çadyrlaryna
 • çadyrlarynda
 • çadyrlaryndan
 • çadyrlaryny
 • çadyrlarynyň
 • çadyrlaryň
 • çadyrly
 • çadyrlyga
 • çadyrlygy
 • çadyrlygyň
 • çadyrlyk
 • çadyry
 • çadyry-da
 • çadyrymy
 • çadyrymyzy
 • çadyrymyň
 • çadyryna
 • çadyrynda
 • çadyryndaky
 • çadyryndan
 • çadyryny
 • çadyrynyň
 • çadyryň
 • çadyryňyzy