çadyr

[ça:dyr]

Ygaldan, ýelden, günden we ş. m. goranmak üçin galyň brezentden tutulýan wagtlaýyn jaý.

  • Çopanlaryň çadyry hem edil ýatagyň bir gyrasynda, ykda dikilipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)