çaşmak işlik

[ça:şmak]

  1. Çalam-çaş bolmak, hersi bir ýana gitmek, çaşgyn halda bolmak, dargamak, pytramak.

  2. Özüňden gitmek, özüňden gidip ýykylmak, beýhuş bolup ýatmak.

    • Ol iş wagtynda çaşypdyr.

  3. Göçme manyda Aljyraňňy ýagdaýda bolmak, özüňi ýitirmek, aljyramak.

    • Ol garrapdyr, çaşypdyr.