çaňjartmak işlik

Çaň bilen örtmek, çaňa basdyrmak, çaňadyp duruzmak.

  • Myrat üstüni-başyny çaňjardyp öýe girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaňjartmak - çaňjardýar, çaňjardar, çaňjardypdyr.


Duş gelýän formalary
  • çaňjardyp