çaňatmak işlik

Çaň etmek, çaň emele getirmek, tozan turuzmak, tozatmak.

  • Tur, çaňadyp oturma!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaňatmak - çaňadýar, çaňadar, çaňadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • çaňadyp
  • çaňadýandygyny
  • çaňadýanymy
  • çaňatmak