çaýsyratmak işlik

[ça:ýsyratmak]

Çaý içesiňi getirmek, suwsatmak.

  • Görýän weli, adamlary çaýsyradaýypsyň öýdýän!

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaýsyratmak - çaýsyradýar, çaýsyradar, çaýsyradypdyr.